KADASTRO MAHKEMELERİ VE HÂKİMLERİNİN KIDEM ŞARTINA İLİŞKİN HSK İLKE KARARI

PathfinderTR

PathfindeTR
Yönetici
Administrator
Katılım
20 Mart 2019
Mesajlar
1,172
Çözümler
2
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.pathfindertr.com
21 Ocak 2022 CUMA Resmi Gazete Sayı : 31726
İLKE KARARI
Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

KADASTRO MAHKEMELERİ VE HÂKİMLERİNE İLİŞKİN İLKE KARARI


Karar Numarası: & Karar Tarihi: 19.01.2022

Amaç

MADDE 1- (1) Bu İlke Kararının amacı, kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli
bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir,

Kapsam

MADDE 2- (1) Tespit edilen usul ve esaslar, kadastro mahkemelerinin işleyişi ve bu
mahkemelere müstemirren yetkilendirilecek hâkimler hakkında uygulanır,

Yargı çevresi

MADDE 3- (1) Kadastro mahkemelerinin iş sayısı ve yoğunluğu ile mahallerin gelişmişlik
düzeyi göz önünde bulundurularak, bu mahkemelerin yargı çevrelerinin üst bölgelerde
birleştirilmesi esastır,

Kıdem şartı

MADDE 4- (1) Kadastro mahkemelerine; birinci bölge yerlerde asgari dört yıl kıdemi
bulunan, diğer bölge yerlerde ise olabildiğince kıdemli hâkimlerin müstemiren
yetkilendirilmeleri yapılır.

(2) Kadastro mahkemelerine hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri imkânlar
dâhilinde müstakilen yapılır.

Çalışma süresi

MADDE 5- (1) Kadastro mahkemelerine müstemirren yetkilendirilen hâkimlerin bu
mahkemelerdeki asgari çalışma süresi; birinci bölge yerlerde dört yıl, diğer bölge yerlerde ise
üç yıldır.

(2) Sağlık, doğum, ücretsiz izin ve eş durumu gibi mazeret hallerinde, bu durumun
belgelendirilmesi koşuluyla, belirtilen asgari çalışma süreleri dikkate alınmayabilir.

Kadastro eğitimi ve atama

MADDE 6-(1) Kadastro mahkemesinde müstemirren yetkilendinimek isteyen hâkimlerin,
Yargıtay veya bölge adliye mahkemelerinin ilgili kadastro dairelerinde bilgi ve tecriibe
kazanımı için ihtyaç durumu dikkate alınarak en az dört ay süreyle eğitim almak üzere
görevlendirmeleri sağlanır.

Görev yeri değişikliği

MADDE 7- (1) Kadastro mahkemesi hâkimlerinin, görev yeri değişikliği yapılırken
müstemir yetkileri olabildiğince dikkate alınır.

(2) Kadastro mahkemelerinde 5 inci maddede belirtilen asgari süre kadar çalışanlardan o
mahkemedeki terfilerinin nitelikli olması kaydıyla, tercih edecekleri kadastro mahkemesinin
bulunduğu beş ayn ilden birine müklesepleri dikkate alınarak atamaları öncelikle
değerlendirilir.
 
Üst
Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!