Sosyal Yardım 5.137 TL maaş ödenecek! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor

Haber Ekibi

Destek Ekibi!
Yönetici
Moderator
Katılım
3 Ağustos 2022
Mesajlar
573

İhtiyaç sahiplerine 5.137 TL ödenecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Ödemeler, başvuruda da belirtilen şartları sağlayan vatandaşlara yapılıyor. Ödemeyi alabilmek için vatandaşın çalışmıyor olması gereklidir. İşte ayrıntılar...​


İşsizlik maaşı kısaca, işsiz olan bireylere sağlanan ödemelere denir. Sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak İŞKUR işsizlik maaşı hesaplaması yapılır. 2.568 TL, 5.137 TL gibi ödemeler yapılır. Ancak bu miktarlar, yasa gereği karşılanması gereken şartlar bulunduğunda verilir.

5.137 TL ÖDENİYOR!​

İşsizler, işsiz kaldıkları dönemde farklı miktarlarda maaş alabiliyor. Verilen bu ödemenin amacı işsizin, işsiz kaldığı dönemde yaşamını idame ettirebilmesidir. . İşsizlik ödeneği ile ilgili koşullar ve hükümler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan yönetmelikler üzere ifade edilmiştir.


2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 5 bin 137 TL oldu.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?​

İşsizlik maaşı alabilmek için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekir. İşte işsizlik maaşı alma şartları:

  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI​

Ödeneği almak isteyen işçinin iş sözleşmesinin sonlandığı andan itibaren geriye yönelik yüz yirmi günlük süre içinde primlerin ödenmiş olması
İşçinin iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren geriye yönelik son üç sene süre içinde en az altı yüz prim günü çalışmış olması


Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?​

İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,
Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.


İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.
 
Üst
Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!